အိမ်အကူလုပ်သား ငှားရမ်းခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း လမ်းညွှန်

ဤလမ်းညွှန်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍

ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် အိမ်အကူလုပ်သားများ၏ လုပ်အားခများ ၊ အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အိမ်အကူလုပ်သား ငှားရမ်းမည့် လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးအထောက်အကူပြုရန် ဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အလာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကောင်းများကို စုစည်းထားမှု တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။

ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် နေအိမ်၊ မိသားစုနှင့် လုပ်ငန်းဘဝ ဟန်ချက်ညီမျှနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းထောက်ကူပေးနိုင်မည့် လက်တွေ့အချက်အလက်များ ပါဝင်သည်။

အိမ်အကူလုပ်သားငှားရမ်းလိုသူ အလုပ်ရှင်အများအပြားသည် အိမ်အကူလုပ်သားများအပေါ် မျှတမှုရှိစေရန် လိုလားကြသည်။ သို့ရာတွင် ၄င်းတို့အနေဖြင့် မျှတမှုဆိုသည်မမှာ မည်သို့အဓိပ္ပါယ်ဆောင်သည်ကို ရှင်းလင်းသေချာစွာ မသိကြပေ။

ကံအကောင်းအကြောင်းမလှစွာ နိုင်ငံအများအပြားတွင် အိမ်အကူလုပ်ငန်း (Domestic Work) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေနှင့် ပြဌာန်းချက်များ ရှင်းလင်းစွာ ထုတ်ပြန်ထားမှုမရှိကြပေ။ အချို့နိုင်ငံများတွင်မူ ထုတ်ပြန်ထားမှုပင် မရှိပေ။ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း အဆိုပါ နိုင်ငံများထဲတွင် ပါဝင်နေပေသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိတည်ရှိဆဲ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များတွင် အိမ်အကူလုပ်သားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို ထင်ဟပ်စေမည့် အချက်အလက်များ များစွာလစ်ဟာလျက်ရှိနေပေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရလျှင် လုံးလုံးလျားလျား ပြဌာန်းထားမှုမရှိပေ။

သို့ရာတွင် အဆိုပါ ပြဌာန်းထားမှု မရှိခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နေပြီး မိမိတို့ချစ်ခင်ရသူများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ပေးနေသည့် အိမ်အကူ လုပ်သားများအတွက် မျှတသည့် လုပ်အားခနှင့် အခြေအနေများကို ဖန်တီးထောက်ကူပေးခြင်းကို ဥပေက္ခာပြုမထားသင့်ပေ။

မျှတသော လုပ်အားခ၊ သင့်လျော်သောအလုပ်ချိန်၊ ပုံမှန်နားနေချိန်နှင့် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး လေးစားဖွယ်လုပ်ငန်းနေရာ (သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အလုပ်နေရာ/အလုပ်ဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်) များဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် (အလုပ်ရှင် ၊အလုပ်သမား) အကျိုးကျေးဇူးရှိစေနိုင်သည်။

အိမ်အကူလုပ်သားများအပေါ် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အလုပ်ကို ဖန်တီးပေးသည့်အလုပ်ရှင်များသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျယ်ပြန့်သည့် စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် တန်ဖိုးရှိသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသူများ ဖြစ်ကြသည်။

သို့ဖြစ်ရာ မျှတသည့်အလုပ်နှင့် အခြေအနေများ ဖန်တီးပေးခြင်းသည် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သာ အလုပ်ဆိုသည့်စကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ထက်ဝက်မျှသာ ရှိသေးသည်။

အခြားထက်ဝက်မှာမူ အိမ်အကူလုပ်သားများအား ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နှင့် ထိထိရောက်ရောက် ထမ်းဆောင်နိုုင်စေရေးအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ရရှိအောင် ဖန်တီးပေးရေးပင်ဖြစ်သည်။

မြင့်မားသည့် ချက်ပြုတ်မှုစွမ်းရည် ၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုကို အစဉ်သတိထားနေတတ်သည့် အလေ့အထ၊ အဟာရဓာတ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့် ထိရောက်သည့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မှုစွမ်းရည် အစရှိသည့် ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေးများသည် အိမ်အကူလုပ်သားများနှင့် ၄င်းတို့၏အလုပ်ရှင်များ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံး၏  ကျေနပ်ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပေမည်ဖြစ်သည်။

ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် Three Good Spoons မှ မြန်မာနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့(ILO) နှင့် လက်တွဲပူးပေါင်းလျက် ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။

ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်အကူလုပ်သားများနှင့် အလုပ်ရှင်များထံမှ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို ထင်ဟပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

အဓိကအားဖြင့် ဤလမ်းညွှန်ချက်မှ ပုံစံ (Digital Format) များကို မျှဝေနိုင်ပြီး ဥပဒေနှင့် ပြဌာန်းချက်များ၏ ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အညီ ပြုပြင်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် အိမ်အကူလုပ်သားများနှင့် အလုပ်ရှင်များထံမှ စဉ်ဆက်မပြတ်သတင်းပေးပို့ချက်များနှင့် အညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ရေးဆွဲပုံစံထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

PDF ဒေါင်းလုတ်ယူရန် – အင်္ဂလိပ်ဘာသာ

PDF ဒေါင်းလုတ်ယူရန် – မြန်မာဘာသာ

Video Guides

အိမ်အကူ သင်တန်း

အလုပ်ရှင်များအတွက် နောက်ထပ်ရင်းမြစ်များ

နည်းစနစ် #၁ – အလုပ်ဖော်ပြချက်

နည်းစနစ် #၂ – အင်တာဗျူး စစ်ဆေးရန်

နည်းစနစ် #၃ – အလုပ်အချိန်ဇယား

နည်းစနစ် #၄ – အလုပ်အကိုင်စာချုပ်

နည်းစနစ် #၅ – လစာဖြတ်ပိုင်း

နည်းစနစ် #၆ – အကဲဖြတ်ပုံစံ

အိမ်အကူ ငှားရမ်းခြင်း လျှောက်လွှာပုံစံ (English)

အိမ်အကူ ငှားရမ်းခြင်း လျှောက်လွှာပုံစံ (မြန်မာစကား)

အိမ်အကူ ငှားရမ်းခြင်း

ဇွန်းကောင်းသုံးချောင်းမှ အိမ်အကူလုပ်သားများအတွက် ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးများအား မြှင့်တင်ပေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဇွန်းကောင်းသုံးချောင်းသည် အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီတစ်ခုမဟုတ်သော်ငြားလည်း မြန်မာအမျိုးသမီးများအား ကျွန်ုပ်တို့ License to Stir လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအစီအစဉ်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်သော အိမ်အကူလုပ်သားကောင်းများဖြစ်စေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။ အိမ်အကူလုပ်သားငှားရမ်းလိုပါက မိမိတို့သင်တန်းမှ သင့်လျှော်မည့် သင်တန်းသားများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက် မိမိတို့၏ သင်တန်းသားများဆီမှ လည်းကောင်း လုပ်သားငှားရမ်းလိုသော အလုပ်ရှင်များထံမှလည်းကောင်း မည်သည့် အခကြေးငွေမျှ ကောက်ခံခြင်းပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ သင်တန်းသားများနှင့် အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း မပြုလုပ်မှီ ၊ အိမ်အကူလုပ်သားငှားရမ်းလိုသော အလုပ်ရှင်များထံမှ အောက်ပါ အချက်များကို သဘောတူပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

  • ဇွန်းကောင်းသုံးချောင်းတွင် အလုပ်အတွက် ရွေးချယ် စကာတင်ထားသော သင်တန်းသားများအား အလုပ်အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခြင်းကို တက်ရောက်ပေးရန်
  • မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသော စာချုပ်စာတမ်းအား ချုပ်ဆိုပေးအပ်ရန် ( ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ဥပမာစာချုပ်စာတမ်းအား ထောက်ပံ့ခြင်းပြုမည် )

ဆက်သွယ်ရန်

ပံ့ပိုးသူ -